Eshop i výdejní místo na osobní odběry ve Střelicích u Brna funguje bez omezení.

Péče o ruce

Vše o nákupu

Slevy

Sleva! Obrázek Zobrazit větší

Dezinfekční gel na ruce 500 ml

103866

Dezik

21038662

Nový produkt

Gelový přípravek k hygienické dezinfekci rukou. Jedná se o bezoplachovou alkoholovou dezinfekci. Účinný proti bakteriím, virům a plísním. Balení obsahuje 0,5 litru.

Více informací

Skladem u nás

    na skladě: 48 ks

99,00 Kč s DPH

-200,00 Kč

299,00 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Gelový přípravek k hygienické dezinfekci rukou. Jedná se o bezoplachovou alkoholovou dezinfekci. Účinný proti bakteriím, virům a plísním. Balení obsahuje 0,5 litru.

Vlastnosti produktu:
- Zbavuje povrch rukou mikroorkanicmů a virů během 15 sekund.
- Dezinfekce se neředí.
- Použití rozetřít na rukou.

- H226 - Hořlavá kapalina a páry
- H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
- H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
- P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
- P370+P378 - V případě požáru: K hašení použijte CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky.
- P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Balení produktu:
- Balení obsahuje 0,5 litru.
- Prodej po 1 ks (uvedená cena je za 1 ks).